خدمات مشاوره و آموزش


 


نرم افزارهای تخصصی، از طریق فروش و اموزشهای سطحی موفق نخواهند شد. پشتوانه موفقیت پروژه های APS حضور کافی، مشاوره و ارائه راهکارهای تجربه شده (Best Practice) و بهینه، آموزش مفاهیم در سطوح مختلف و نظارت بر بهره برداری از سیستم می باشد. خدمات مشاوره و آموزش ارائه شده توسط کارشناسان خبره APS از دلایل مهم موفقیت استقرار سیستم ها بشمار می آید. کارشناسان ما در تمام مدت آموزش پاسخگوی کلیه سوالات و موارد ایجاد شده خواهند بود.


پیاده سازی و اجرای یک CMMS موفق، فراتر از خریدن یک نرم افزار CMMS خوب است. نرم افزار CMMS ابزاری است کارآمد جهت پشتیبانی سیکل های اجرایی و محاسباتی و برنامه ریزی که کمک در تصمیم گیری ها و تجزیه و تحلیل وضعیت و بانک اطلاعاتی قوی و جامع جهت دسترسی به اطلاعات فنی و سوابق گسترده ای که در سیستم نگهداری می شوند.
ولی اساس و محتوای اصلی کار چیزی است مربوط به روش ها و تعاریف و طبقه بندی مناسب اطلاعات و همچنین شکست صحیح اجزاء اطلاعات و قرار دادن آنها در قالبهای منعطف نرم افزار CMMS. 
شرکت اندیشه پردازان سرآمد با توجه به این مهم همواره بهترین خدمات مشاوره ای رابا اتکا به تجربیات 17 ساله خود در اختیار مشتریان قرار داده است و نتیجه این همکاری همیشه رضایت مشتریان از بهره گیری از خدمات مشاوران این شرکت در کنار سامانه CMMS قدرتمند تیمار 2006 بوده است.