خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی

سامانه CMMS، بدون پشتیبانی قوی،فاقد ارزش است. بخش عمده ای از مشکلات شرکت ، پس از خرید و راه اندازی نرم افزار CMMS عدم پشتیبانی مناسب و هدر رفتن هزینه هنگفت و زمان طولانی و ارزشمندی است که دیگر قابل جبران نمی باشد. 
از افتخارات شرکت اندیشه پردازان سرآمد پشتیبانی قوی، مستمر و حمایت مشتریان طی سالهای طولانی است به نحوی که با انعقاد قراردادهای سالانه، مزایای بسیار زیادی نصیب مشتریان خواهد شد. این مزایا عبارتند از:
 ارتقاء رایگان نسخ خریداری شده به آخرین نسخ
 رفع مشکلات کاربران بصورت اینترنتی، تلفنی، دریافت و ارسال فایل و CD و یا حضور در محل
 راهنماییهای کلیدی جهت بهره برداری مستمر و بدون دردسر
 آموزشهای عملی کاربران
 اصلاح خرابی فایلهای اطلاعاتی
 و ...