طراحی و تولید سیستمهای خاص سفارش مشتری

طراحی و تولید سیستمهای خاص سفارش مشتری

طراحی و تولید سیستمهای خاص سفارش مشتری

1 بهمن 1396

زیرساخت قدرتمند تولید نرم افزار شرکت اندیشه پردازان سرآمد APS XSTONE FRAMEWORKمبتنی بر تکنولوژی های مبتنی بر جاوا و بسیار  Userfriendly، امکان تولید و توسعه سامانه های خاص سفارش مشتری در مقیاس بنگاه های اقتصادی بزرگ را با سرعت بالا، کیفیت و کارآیی بینظیر و زیبایی و جذابیت مثال زدنی فراهم می آورد.


زیرساخت قدرتمند تولید نرم افزار شرکت اندیشه پردازان سرآمد APS XSTONE FRAMEWORKمبتنی بر تکنولوژی های مبتنی بر جاوا و بسیار  Userfriendly، امکان تولید و توسعه سامانه های خاص سفارش مشتری در مقیاس بنگاه های اقتصادی بزرگ را با سرعت بالا، کیفیت و کارآیی بینظیر و زیبایی و جذابیت مثال زدنی فراهم می آورد. و ماژول هایی از جمله :
BPMS,BI,DASHBOARD, REPORT GENERATOR, FROM GENERATOR, HR,SECURITY 
که جهت تعداد کاربران زیادی و تعداد تراکنش بسیار بالا و با سرعت و راندمان منحصر به فرد طراحی شده¬اند، راهی است کوتاه به سوی خواسته های شما. 
 
طراحی و تولید سیستمهای خاص سفارش مشتری

زیرساخت قدرتمند تولید نرم افزار شرکت اندیشه پردازان سرآمد APS XSTONE FRAMEWORKمبتنی بر تکنولوژی های مبتنی بر جاوا و بسیار Userfriendly، امکان تولید و توسعه سامانه های خاص سفارش مشتری در مقیاس بنگاه های اقتصادی بزرگ را با سرعت بالا، کیفیت و کارآیی بینظیر و زیبایی و جذابیت مثال زدنی فراهم می آورد.

اطلاعات بیشتر
1 بهمن 1396
نظرات